Gordon Parks in his hometown, Kansas
Gordon Parks in his hometown, Kansas

12 x 20 in, oil on canvas

   The Piano Lesson    12 in x 20 in  oil on canvas   

The Piano Lesson

12 in x 20 in

oil on canvas

 

Gordon Parks in his hometown, Kansas
   The Piano Lesson    12 in x 20 in  oil on canvas   
Gordon Parks in his hometown, Kansas

12 x 20 in, oil on canvas

The Piano Lesson

12 in x 20 in

oil on canvas

 

show thumbnails